پیام مدیر کل سازمان بهزیستی فارس
نویسنده : مدیر سایت    
پنج شنبه 21 دی 1396
    
بازدید: 205
    
زبان : فارسی
    

بسم الله الرحمن الرحیم

در عصر جدید، در پیچ و خم تغییر سبک زندگی، شاهد ترکیب فقر و نابرابری هستیم. تحولات اجتماعی هر روز شتاب بیشتری به خود می گیرد. در این پیچ و تاب ها طبیعی است که تعدادی از افراد آحاد جامعه در معرض آسیب های متعددی قرار گیرند، از جمله آسیب های روانی – اجتماعی که روزبه روز هم شاهد روند رو به رشد آن هستیم.

برای پیشگیری و برطرف نمودن این آسیب ها و سایر مشکلات، نیازمند برنامه ریزی صحیح و بهنگام مبتنی بر یافته های علمی و بر اساس داشته های فرهنگی اجتماعی و بومی هر منطقه هستیم.

بحث و گفتگو با اندیشمندان، متخصصین و صاحب نظران در حوزه اجتماعی و توجه به پژوهش های آنان، فرصتی است که آن را باید غنیمت شمرد. از این رو برگزاری چنین همایش هایی کمک خواهد کرد تا اثربخشی برنامه ها و فعالیت هایمان را قوت بخشیم و گام های استوارتری در جهت تعامل بیشتر با سازمان های دولتی، مراکز علمی، دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد برداریم، چرا که در قرن بیست و یکم، رویکرد مشارکت اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است و از طرفی استراتژی اول سازمان بهزیستی قرار دارد. به امید این که این همایش در جهت تقویت این رویکرد و اثربخشی برنامه ها، یار و یاور باشد.

دکتر سید مرتضی موسوی

مدیر کل بهزیستی استان فارس

blog

نظرات