اهداف همایش
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 26 آذر 1396
    
بازدید: 260
    
زبان : فارسی
    

ترویج روانشناسی علمی در کشور در زمینه آسیب های اجتماعی و روانشناختی
آموزش آخرین دستاوردهای روان شناختی
تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح ملی
توسعه و ارتقاء سطح دانش روانشناسی در جامعه
ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی و روان شناختی
تبادل اطلاعات در زمینه آسیب های اجتماعی و روان شناختی در دانشگاه های کشور
فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای و دانش محور از روانشناسان کشور
فراهم نمودن فرصت هایی برای بحث درباره موضوعات مهم حرفه ای در حوزه روانشناسی  و رشته های وابسته
تبادل ایده ها و تجارب بین پژوهشگران و دست اندکاران به منظور اجرای بهتر سیاست های مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی افراد

blog

نظرات