تعرفه های ثبت نام
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 26 آذر 1396
    
بازدید: 1119
    
زبان : فارسی
    

هزینه همایش برای شرکت کنندگان به صورت حضوری و غیرحضوری

 

هزینه پذیرش مقاله شامل:

هزینه پذیرش مقاله اول، پکیج همایش، گواهینامه حضور در همایش، گواهینامه پذیرش مقاله، CD مجموعه مقالات همایش

200 هزار تومان

هزینه پذیرش مقاله دوم

120 هزار تومان

هزینه پذیرش مقاله سوم

80 هزار تومان

هزینه پکیج نویسنده های دوم به بعد

50 هزار تومان برای هر نفر

هزینه شرکت در کارگاه و ارائه گواهینامه

100 هزار تومان

هزینه شرکت در همایش به صورت شرکت کننده آزاد، بدون مقاله و گواهینامه شرکت در همایش

100 هزار تومان

هزینه اسکان

50 هزار تومان

 

blog

نظرات