دبیرعلمی
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 26 آذر 1396
    
بازدید: 346
    
زبان : فارسی
    

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلامتی یک جامعه به سلامتی فرد، فرد اعضای آن جامعه بستگی دارد وبه همان  میزان  وجود آسیبهای فردی می تواند موجب  آسیبهای اجتماعی گردد. افراد سالم خانواده ی سالم و افراد ناسالم خانواده ناسالم را پدید می آورند و خانواده ناسالم سلامت اجتماعی را به مخاطره می اندازند و یک جامعه ناسالم از کلیه آرمانهای زندگی متمدن بشری فاصله می گیرد.

آسیبها و معلولیتها به چهار دسته ی جسمی ،ذهنی،روانی و اجتماعی تقسیم می شوند و هریک ازاین معلولیتها بر اطرافیان فرد معلول تاثیر مخرب گذاشته و سلامتی روان ایشان را خدشه دار میکند.

انسان متمدن می بایست از سلامتی برخوردار باشد که در این میان سلامت روانی نقش بسیار مهمی در بوجود آمدن تمدن معنوی که زیر ساخت تمدن مادی است را ایفا می کند.

بنا براین وجود هریک از آسیبها به طورخاص منجر به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی به طور کلی میگردد. به نحوی که تمدن و فرهنگ معنوی و مادی با بوجود آسیبهای اجتماعی رابطه ای معکوس دارند یعنی هرچه آسیبهای اجتماعی کم تر جامعه متمدن تر و هرچه جامعه متمدن تر آسیبهای اجتمای کمتر و بالعکس .

لذا ریشه یابی آسیبهای اجتماعی با رویکرد  روانشناختی برای یک جامعه خواهان تمدن و پیشرفت بسیار ضروری و حائز اهمیت است . که این امر جزء با پژوهش های دقیق و راهگشا امکان پذیر نیست ، که پر واضح  است سیاستمداران و دولتمداران باید به آن وقوف کامل داشته باشند . در کشور ما نهادی مثل سازمان بهزیستی برای رسیدگی به این امور بار بسیار سنگینی را به  دوش می کشد و لازم است چنین نهادی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی رابطه تنگاتنگ داشته باشد . همایش ملی آسیب های اجتماعی با رویکرد روانشناختی که با همکاری اداره بهزیستی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد برگزارمی شود ، بدون شک می تواند درراستای ریشه یابی و ارائه راهکار مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی درکشور گام مهمی را بردارد .

باتوجه به آن چه مطرح شد همکاری تمام متخصصان وپژوهشگران این حیطه می تواند این همایش را پر بارتر کند و انتظارمی رود این عزیزان با احساس مسئولیت و رسالتی که بردوش دارند در راستای محورهای همایش ما را همیاری کنند .

ازخدای متعال سلامت وتوفیق همه پویندگان راه حق تا وصول تمدن پربار بشری را خواستارم .

دکتر محمدرضا بردیده

دبیر علمی همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی

blog

نظرات